Chargement
Axis Parc - flooding Mont-Saint-Guibert

Overstromingen

Na de overstromingen in juli 2021 wilde Axis Parc Fund een groot gebaar leveren: het schonk 50.000 euro aan de gemeente Mont-Saint-Guibert. Dat is onze maatschappelijke rol”, zo verduidelijkte Henri Fischgrund, voorzitter van de raad van bestuur van het Axis Parc Fund enkele dagen na de water- en modderstromen die het centrum vlak bij de Orne vernietigden. “Aangezien de gemeente ons toelaat hier te verblijven, is het onze plicht om deze rol op ons te nemen. We maakten dit bedrag vrij zodat het dorp het naar eigen goeddunken kan aanwenden voor de getroffen bevolking.

Axis Parc - Fondations batisseur etoiles

Fondation bâtisseurs d’étoiles

De Fondation Bâtisseurs d’Étoiles (Stichting sterrenmakers) is een stichting met een sociale en humanitaire rol. Haar taak is kinderen en schoolgaande jongeren materiële en morele bijstand te verlenen, bijvoorbeeld op volgende vlakken:

  • Ernstig zieke kinderen en jongeren, aan de hand van bijstand voor medische behandelingen of medische zorgverlening;
  • Gehandicapte kinderen en jongeren, door te helpen bij de ontplooiing en ontwikkeling van specifieke zorgverlening, of door bijstand te verlenen via uiteenlopende acties;
  • Ondersteuning van elke wetenschappelijke actie rond fundamenteel of klinisch onderzoek dat kan helpen in de strijd tegen kinderaandoeningen en ernstige, zeldzame of delicate ziektes en de behandeling ervan;
  • Begeleiding van verenigingen actief op het vlak van levenseinde (perinatale rouw en palliatieve zorg).

In dit kader maakte Axis Parc Fund voor 2022 een financiële bijstand van 25.000 euro vrij.

Axis Parc - Musika mundi school

Musika mundi school

De privéschool Musica Mundi School voor onderwijs met een dubbele vorming (algemene vorming en muziekonderwijs) in Waterloo leidt al jarenlang onze muzikanten van morgen op. Musica Mundi streeft naar ‘de ontwikkeling van het muzikale en menselijke potentieel van jonge talenten uit de hele wereld’.

In het kader van deze filosofie organiseert Musica Mundi al 23 jaar lang elke zomer een stage en een internationaal muziekfestival voor jonge muzikanten tussen 10 en 20 jaar oud. Jaarlijks trekt deze cursus zo’n 70 deelnemers uit de hele wereld aan.

Musica Mundi helpt tal van jonge, talentvolle muzikanten uit kansarme milieus en landen, die geen toegang hebben tot hetzelfde type programma’s als jongeren uit andere werelddelen. Concreet ontvingen tal van getalenteerde muzikanten de voorbije jaren een bijstand om na het volgen van deze cursus hun school- en verblijfkosten te financieren. In 2021 ondertekende Axis Parc Fund een driejarig sponsorcontract met Musica Mundi ter waarde van 25.000 euro. De school verbindt zich er op haar beurt toe om in het klooster van Fichermont een jaarlijks concert te organiseren ter ere van Axis Parc Fund.